Get Adobe Flash player

Obchodní právo :

- příprava a sepisování obchodních smluv - průmyslové právo
- zastupování klienta v soudních sporech
- zakládání obchodních korporací
- zastupování ve věcech veřejných rejstříků
- právní pomoc při organizaci valných hromad
- poradenství ve všech oborech práva, jež se vyskytují při podnikání obchodních společností v České a Slovenské republice

Občanské právo :

- příprava a sepisování smluv a dohod ( kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o půjčkách, smlouvy o nájmu a podnájmu)
- převody nemovitostí, včetně zastupování v řízení před katastrálními úřady
- poradenství ve věcech nájmu bytů a nebytových prostor
-poradenství ve věcech uplatňování peněžitých pohledávek ( smlouvy o postoupení pohledávek, smlouvy o převzetí dluhu, zastupování v soudním řízení, sepisování žalob, návrhů na výkon rozhodnutí a exekuci apod. )
- vyřizování běžné sporné i nesporné agendy ( zastupování klientů před soudem)

Pracovní právo :

- poradenství ve věcech uzavření, změn a skončení pracovního poměru ( pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce)
- náhrada škody v pracovněprávních vztazích
- odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

 

 

V souladu s ust. § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, si Vám dovolujeme sdělit, že jste-li spotřebitelem, subjektem mimosoudních řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je Česká advokátní komora (www.cak.cz).