Get Adobe Flash player
Soudy České republiky:
Obecné soudy     portal.justice.cz/justice2/uvod/Soudy.aspx
Nejvyšší soud ČR     www.nsoud.cz
Nejvyšší správní soud ČR     www.nssoud.cz
Ústavní soud ČR     www.usoud.cz
Profesní komory:
Česká advokátní komora     www.cak.cz
Notářská komora     www.nkcr.cz
Exekutorská komora     www.ekcr.cz
Komora auditorů ČR     www.kacr.cz
Komora daňových poradců ČR     www.kdpcr.cz
Komora patentovaných zástupců     www.patzastupci.cz
Komora soudních tlumočníků     www.kstrcr.cz
Seznam advokátů     www.seznamadvokatu.cz
Státní úřady a veřejné informační portály:
Obchodní rejstřík ČR     portal.justice.cz
Insolvenční rejstřík, Evidence úpadců     isir.justice.cz
Živnostenský rejstřík     www.rzp.cz
ARES – registr podnikatelů     wwwinfo.mfcr.cz
Katastr nemovitostí ČR     www.cuzk.cz
Bezplatné nahlížení do katastru nemovitostí     nahlizenidokn.cuzk.cz
Obchodní věstník     ov.ihned.cz
Úřad průmyslového vlastnictví     www.upv.cz
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže     www.uohs.cz
Úřad pro ochranu osobních údajů     www.uoou.cz
Český statistický úřad     www.czso.cz